Wat is Europese Krijgskunst?

Wanneer je schermen enkel associeert met de olympische sport waar gevochten wordt met degen, sabel en floret, is het tijd om dat te heroverwegen. Hoewel Historische Europese Krijgskunsten (HEMA) de meest gebruikte term is, hanteren wij vaker Traditionele Europese Krijgskunsten (TEK). Laten we eerst even duidelijk maken wat het niet is. De krijgskunst is geen re-enactment, geen toneelschermen, geen sportschermen, geen LARP.
 

In tegenstelling tot het sportschermen, waarbij er alleen gericht is op vele regels, restricties en het puntensysteem, is dit de kunst om je te verdedigen met blanke wapens.

Het is het in ‘ernst’ bestuderen en beoefenen van de Traditionele Europese krijgskunsten.

Onze trainingen bouwen verder op de middeleeuwse en specifiek 16de eeuwse Europese krijgstraditie. In tegenstelling tot wat velen denken is de Europese Krijgskunst niet in het wilde weg hakken met zwaarden en andere wapens. Het gaat over het gebruik van effectieve, verfijnde en complexe technieken. Het is een complete krijgskunst waarbij snelheid, concentratie, inzicht, kracht en flexibiliteit belangrijke vaardigheden zijn.

Naar de traditie van onze gilde hanteren wij nog steeds de wapens die doorheen de eeuwen binnen ons gezelschap gebruikelijk waren. Als koningin van alle wapens: het langzwaard, daarnaast rapier, dolk, staf (hellebaard) en het ongewapend vechten.
U begrijpt het misschien al, dit is niet zomaar wat zwaardvechten of riddertje spelen. Het is een kunde die zowel fysiek als mentaal grote toewijding vereist.