Wie zijn wij?

De Sint-Michielsgilde is officieel heropgericht op 27 maart 2015 te Antwerpen.  De Antwerpse gilde is de erfopvolger van de historische schermersgilde opgericht in 1488. 

 

"De St.-Michielsgilde is een traditionele schermschool die de fysieke en geestelijke verheffing van haar leden beoogt en tevens onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Bovendien staat zij in voor het onderricht in de Europese krijgskunsten , en het zinvol herbeleven van tradities. " [Gildestatuten] 

Bij de officiële heroprichting  besloten we niet enkel een sportclub te willen zijn die de vaardigheid van oude meesters met zwaard, rapier, dolk en staf terug tot leven wilden brengen. Wij streven naar een heropleving van de rijke martiale traditie. Een organisatie waar het onderricht van de kunst op een zinvolle wijze wordt gebracht.

43302515_2120564774824575_75628041239181

Wij vereren geen assen en houden ons niet krampachtig vast aan het verleden of aan stoffige tradities. Maar wij geloven er steevast in,  dat een herbeleving van de Europese martiale traditie in zijn essentie een meerwaarde is voor de mens in al zijn aspecten Wij vatten de kunst op als een Ars Gymnastica, net zoals de fervente 

gladiofiel Heinrich von Gunterrodt die zich daarvoor baseerde op de Italiaanse humanist Hieronymus Mercurialis. Dit houdt in dat de kunst zowel op fysiek als geestelijk vlak de mens kan verrijken.

Het beoefenen van de krijgskunst is naar onze visie een manier van leven, de "nobele weg" waarbij de strijd een manier is om jezelf te veredelen en waar de grootste gevecht geleverd wordt tegen jezelf.