Disciplines

Als school willen wij onze leerlingen opleiden tot generalisten en geen specialisten. Dit houdt in dat wij ons niet focussen op slechts één wapen. Wij streven ernaar dat onze leerlingen inzicht krijgen in de algemene principes van de krijgskunst en zodoende deze kunnen toepassen bij meerdere wapens en zelfs ongewapend.

 

Zwaard : Tegenwoordig spreekt men vaak over een “Feder”. Dit is een bot en vrij flexibel oefenwapen dat reeds sinds de 15de eeuw gehanteerd werd om het vechten met het zwaard te leren. Het zwaard dat met de twee handen wordt gehanteerd is het hoofdwapen van onze gilde. Dit is geen log, zwaar wapen, zoals de Hollywoodfilms ons graag wijsmaken. Een gemiddeld zwaard weegt rond 1.5 kg en is perfect uitgebalanceerd waardoor het een effectief en snel wapen is.

Rapier :Je kan stellen dat dit  gesteld een slankere versie van het oorspronkelijke bastaardzwaard is. Doordat het langer en smaller is kan dit gehanteerd worden met slechts één hand. Het kende vanaf de 16de eeuw een grote evolutie. Naar verloop van tijd werd het wapen steeds meer steekgeoriënteerd. Binnen onze gilde verdiepen wij ons in de vroege stijl van dit wapen. 

Staf : Is een wapen dat vele stijlen kent. Het werd beschouwd als het wapen van de meester. Het beheersen van de staf geeft eveneens inzicht in wapens zoals hellebaard en speer. 

Middeleeuwse dolk Joachim Meyer

Dolk / Ringen : De rondeldolk is een type dolk dat gehanteerd werd vanaf ongeveer de 14de eeuw. Deze wordt getypeerd door een zeer specifieke spitse vorm. Hierdoor was het mogelijk om doorheen dikke stof, of openingen in een harnas te steen.