top of page
687a3703-2b80-42e4-8fde-e0b33498020b.JPG

Geschiedenis

Geschiedenis

De Sint Michielsgilde vzw is de erfopvolger van de historische Antwerpse schermersgilde. 

De oude gilde werd officieel erkend op 19 september 1488 als derde van de elitaire gewapende gilden van Antwerpen, na de voet-en de handboog. De schermersgilde werd aanvankelijk tijdens ceremoniële gelegenheden ingezet als de persoonlijke lijfwacht voor de toenmalige keizer Frederik van het Heilig Roomse Rijk en zijn zoon, de latere keizer Maximiliaan. Zij waren beide fervente liefhebbers van de schermkunst. 

In deze periode verkreeg de gilde één van zijn vele namen "haertsiers van de croone” , de beschermers van de kroon. Pas later spraken ze over de Sint Michielsgilde, de hellebardiers, de schermers of de zwaardvechters. Net zoals de andere gewapende gilden, had de schermersgilde oorspronkelijk een belangrijke rol in de verdediging van en de ordehandhaving in de stad. Zij leverden de aanvoerders en vormden zelf de elitekorpsen van de stadsmilities. De gilde bestond voornamelijk uit gegoede burgers die van de stedelijke overheid het privelege kregen om wapens te dragen en zij verkregen tevens het monopolie op het onderricht in de krijgkunst. 

Sint Michielsgilde Koningstoernooi 02 october 2021 viering10.jpg
Val van de opstandige engelen.jpg

"Val van de opstandige Engelen"

- Frans Floris I

Naarmate de tijd verstreek werd de militaite rol van de gewapende gilden van een minder belang. Maar tot het einde van 18de eeuw, was de gilde één van de machtigste organisaties van de stad Antwerpen.

In 1791 zette het Revolutionaire bewind de werking van de gilden stop. De organisaties werden beschouwd als uitingen van het Ancien Régime. Gildebroeders gingen ondergronds, en de rijkdom van de gilde werd openbaar verkocht . Kunstschatten werden richting Frankrijk gedeporteerd.

Bij de officiële heroprichting van de St.-Michielsgilde in 2015, besloten we als school de Traditionele Europese krijgskunst op een zinvolle wijze over te dragen ;als een moderne martiale sport met zijn fundamenten in de geschiedenis van de late middeleeuwen  en de traditie van de schermgilden. Wij streven een heropleving na van de rijke Europese martiale traditie en de vaardigheid van de oude meesters met oa het langzwaard. 

Eind 2017 zag onze tweede afdeling in de Nederlandse stad Gouda het levenslicht. 

 

Hiermee sluiten we aan op een lange traditie van schermersgilden verspreidt over de Lage Landen die de naam Sint Michiel droegen. 

bottom of page