top of page
Meister Liechtenauer.jpg
Meister Liechtenauer.jpg

"Jonge ridder leer

Bemin God en houd dames in eer

Zo groeit jouw eigen eer nog meer,

oefen in ridderlijkheid en studeer

die kunst die je verheft tot held

en roem brengt op het slagveld. 

Geef verslappen geen kans in het worstelen geen kans,

zwaard, lang mes, speer en lans,

moet je als echte man hanteren

en van vijandige handen pareren.

Sla in een opening en verlies geen tijd, 

loop in, tref doel, zorg dat het wapen langs je glijdt. 

Wijze mannen moeten weinig weten

van hij die slechs verdedigend slaat! 

Dit mag je zeker niet vergeten: 

Alle kunsten hebben lengte en maat. "

Vroeg of laat word je als beoefenaar van de Europese krijgskunst wel geconfronteerd met deze enigmatische prent uit het pseudo-von Danzig manuscript. Een man op leeftijd zittend op een troon die staat voor een gesloten deur. Hij kijkt vastberaden voor zich uit in de kamer naar de op een kier staande deur tegenover zich, terwijl hij in zijn rechterhand een schoolzwaard en in zijn linker een magisters staf of baton vast heeft. 

Statig als een koning, daar zit hij de man die luisterde naar de naam Johannes Liechtenauer.  Het was een naam die eeuwenlang met statigheid zou uitgesproken worden, want Liechtenauer vaak met eerbied genoemd Meester of Grootmeester is de legendarische stichter van de meest belangrijke martiale stroming in Europa's krijgstraditie. 

De Fechtbücher of vechtmanuscripten manen ons voortdurend aan dat enkel personen die zich edelmoedig gedragen het waardig zijn de kunst te beoefenen. Zij tonen ons aan dat het vechten met oa het langzwaard een diepere dimensie heeft. Het is net deze diepere dimensie waar wij onze leden eveneens kennis mee willen laten maken. 

Abnehmen Peter Falkner.jpg

" but we cannot all be friars, and God brings His children to Heaven by many paths: Chivalry is religion.

[ Miguel de Cervantes] 

De krijgskunst die we aanleren, de wapens die we hanteren zijn veelal niet van deze tijd. Het spreekt hoe dan ook een dieper dimensie in ons aan. Deze ridderlijke kunst is  een militaire aangelegenheid. Het mag niet verbazen dat wij eveneens een vorm van discipline in hanteren. Discipline is een vereiste als we de kunst op een oprechte wijze willen leren kennen. 

 

Wie voortdurend de eigen grenzen aftast, leeft naar het zwaard, volhard in het het gekozen pad.  Is bij ons meer dan welkom. In onze kunst streven wij naar perfectie en vervolmaking. Een weg die gepaard gaat  met worstelingen met de eigen zwakheden. Zelfvertrouwen, toewijding ,  vastberadenheid, ... zijn kwaliteiten die gaandeweg zich ontwikkelen. 

"De Nobele Kunst" is een levenspad. Het overstijgt het louter recreatieve.  Hiervoor volstaat gewoon wat training niet. Toewijding en tijd zijn noodzakelijk om de kunst ten volle te vatten. Om het zwaard zijn transformerende en reinigende kracht op je doen in te werken. Dood - Zuivering - Heropstanding.

Meester Johannes Liechtenauer

bottom of page